Konveyör, Elevatör ve Özel Tasarım Makinalar

Alın Taşlama Makinası

Alın Taşlama Makinası

Döküm sonrasında oluşan çapakları temizlemek amacıyla kullanılan özellikle çelik saniyesine çözüm olarak geliştirilen güzide makinamız, verimliliği arttırmakta ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.