Kestel OSB Karapınar Cad. No:5 Bursa / Türkiye

Alın Taşlama Makinası | Tıkır Makina

Alın Taşlama Makinası

Döküm sonrasında oluşan çapakları temizlemek amacıyla kullanılan özellikle çelik saniyesine çözüm olarak geliştirilen güzide makinamız, verimliliği arttırmakta ve zaman tasarrufu sağlamaktadır.