Konveyör, Elevatör ve Özel Tasarım Makinalar

Balya Konveyörleri ve Tesisleri

Balya Konveyörleri ve Tesisleri, Yığın halinde olan hurda sac veya diğer malzemeleri daha yüksek fiyatta satabilmek ve daha az yer kaplamasını sağlamak için kurulan balya presinin çıkışına konumlandırılır. Bu preslerin önüne ilk aşamada kurulan basit şut sistemleri yanlış tasarlanmaları veya fiziki şartların el vermemesi halinde, balya presinin son silindiri üzerine gereğinden fazla yük bindirerek balya presinin sık biçimde arızaya geçmesine sebebiyet vermektedir. Bu arızayı en aza indirgemek ve insan hatalarını kontrol altına almak için Balya konveyörleri veya Tesisleri tercih edilmektedir.

Balya Konveyörü bu sistemlerin en basit olanı olmakla beraber önceden konumlandırılan şuta benzer yapısı sayesinde şutun söküldüğü alana kurulabilmektedir. Bu sistemde presten çıkan balyalar bir rampa konveyör vasıtası ile Balyaya özel bir sistemle kamyona veya kasaya atılırlar. Konveyör sonunda olan doluluk sensörü sayesinde kamyonun kasası dolduğu anda sistem bunu fark ederek durur ve operatöre haber verir. Bu sayede kamyon kaydırılır veya değiştirilir. Bu esnada sistem hiç durmadan çalışmaya devam eder ve konveyör kendi üzerinde stok yapar. Sistem tekrar hazır olduğunda operatör sistemi tekrar devreye sokar ve konveyör üzerinde bekleyen balyaların hepsi tek seferde konteyner veya kamyonun kasasında boşaltılır.

Kompakt Balya tesisinde ise balya konveyöründe daha kısa bir alan işgal eden tesis neredeyse 2 konteynırın yan yana konumlandırılmış hali kadar yer kaplamaktadır. Bu sistemde her konteynıra 3 noktadan döküş yaparak sistem konteynerleri tam homojenlikte doldurarak ideal bir yükleme sağlar. Sistem operatöre ihtiyaç duymadan ilk konteynırı doldurduktan sonra ikinci konteyner yerinde ise doldurmaya başlar. Bu noktada operatöre sadece konteyner doldu diye bilgi vermek amacı ile uyarı verir. İstenirse bu uyarı hurda kamyonunu gönderen firmaya bir mesaj ile otomatik olarak bildirilir ve konteynırı alacak kamyon yola çıkartılır.