Konveyör, Elevatör ve Özel Tasarım Makinalar

Devamlı Ürün Taşıyan Elevatörler

Bantlı Kovalı Elevatörler

Bantlı Kovalı Elevatörler, üzerlerinde bulunan kauçuk bantın üzerine monte edilen plastik veya çelik kovalar sayesinde dik ve dike yakın açılarda yığın malzeme taşıyan sistemlerdir.

Bu elevatörler dik çalışmakla beraber yığın malzeme bir şut vasıtası ile gergi tamburunun altında bulunan hazneye dökülür.

Burada kovalar geçer iken yığın malzemeyi kepçeleyerek alır ve tepe noktada savurma hareketi ile ürünü çıkış şutuna atar.

Dik çıkış esnasında çevreye malzeme dökülmesine, ilk malzeme besleme ve çıkışta malzeme boşaltma esnasında tozumaya karşı sistemin bütün çevresi muhafaza içine alınır.

Besleme ve döküş noktalarında bırakılan hava emiş noktalarından tozuyan malzeme emilebilinmektedir.