Konveyör, Elevatör ve Özel Tasarım Makinalar

Hurda Konveyörleri ve Tesisleri

Hurda Konveyörleri, genelde preshanelerin ve pres hatlarının altında bulunmaktadır. Burada hurdalar 5 mm vb kalınlıklarda imal edilen menteşe tipi paletler ve bu paletlerin çekişini sağlayan özel zincirler ile taşınırlar. Hurda Konveyörleri ağır şartlar için tasarlanmış olup her türlü metal hurdasını taşımaya uygun biçimde tasarlanırlar. Hurda konveyörleri Z şeklide hareket edebilmelerine rağmen yatayda dönemediklerinden ve genelde hurda çukurları düz tasarlanmadığından hurda konveyörleri sistemin çalışma şekline göre sıralı çalışma ve sıralı durma hareketleri ve bu sistemlere özel güvenlik sistemleri ile preshane vb. işletmelere büyük rahatlık ve verimlilik getirmektedir.

Hurda konveyörlerine gelen hurdalar preslerin altında ve yanlarında bulunan kapaklardan düşmektedir. Bu hurdaların konveyörlere beslenmesi sistemin sağlıklı çalışması için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple hurda şutları çalışma sahasına göre özel bir tasarımla biçimlendirilerek sistemin düzgün beslenmesi sağlanmış olur.

Bazı uygulamalarda hurdalar konteyner veya kasalara doldurulmaktadır. Bu dolum esnasında tek noktadan dökün hurdalar, konteyner veya kasayı homojen biçimde doldurmazlar bu sebeple kasayı kaydırmak gerekir. Kasa dolduğunda ise kasa değişimi esnasında hurda konveyörü sisteminin durdurulması gerekmektedir. Bu değişim ve kaydırma işlemleri sırasında duruş yaşanmaması için döküş noktasına pantol veya döner şut uygulanır. Bu sistemde şutların ağızlarında bulunan doluluk sensörü sayesinde şutun altı dolduğu anda sistem otomatikman kasanın diğer tarafına doldurmaya başlar. Kasa dolmuş ise ikinci kasa veya konteynere geçerek, sistemin durmadan çalışmasını ve bu esnada dolan hurda kasasının değişimine imkan tanır.

Hurdalar Konteyner veya kasaya doldurulmadığı durumlarda hurdanın daha değerli ve pahalı bir fiyata satılabilmesi için Hurda sisteminin çıkışına, Balya Presi konumlandırılır. Balya presinden çıkan balya hurdalar Balya Konveyörü veya tesisi ile sistemden çıkarılır.